SPRZEDAŻ KRUSZYWA

ul. Łochowska 22 w Bydgoszczy

Mieszanki 0/8; 0/16; 0/31,5 0/63 mm

Kruszywa o uziarnieniu naturalnym (0/8 mm) lub ciągłym (0/16; 0/31,5 mm) – to wielofrakcyjny materiał naturalny, będący mieszanką piasku i żwiru o uziarnieniu granicznym od 0,063 mm do 31,5 mm.
Skład granulometryczny mieszanek waha się w zależności od oferowanego asortymentu w przedziale: 0/8; 0/16; 0/31,5 mm

Zastosowanie

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, mieszanki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

  • jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), zasypywania wykopów;
  • jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;
  • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków;
  • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych;
  • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową;
  • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych.

Kruszywo o wskazanych uziarnieniach spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

  • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
  • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.